058. 550 79 75      info@netproces.pl

Archives

QNET – Zarządzanie Najmem

Dedykowany moduł Systemu QNet – Zarządzanie Najmem jest specjalistycznym rozwiązaniem informatycznym, stworzonym z myślą  o wsparciu i obsłudze procesów związanych z wynajmowaniem obiektów i nieruchomości.  System stanowi zbiór narzędzi, które…

Czytaj więcej

Integracja odczyt radiowy Apator Powogaz

W ramach zrealizowanego projektu Hurtownia Danych Komunalnych QNET zintegrowana została z radiowym odczytem wodomierzy  Apator Powogaz. Billing odczytów realizowany jest w pełni automatycznie, dane odczytu radiowego agregowane są w aplikacji…

Czytaj więcej

Integracja odczyt radiowy Mirometr

W ramach realizowanego wdrożenia Hurtownia Danych Komunalnych QNET zintegrowana została z radiowym odczytem wodomierzy  MIROMETR Sp. z o.o. należącej do grupy Diehl Metering. Billing odczytów realizowany jest automatycznie, dane odczytu…

Czytaj więcej
Close up of a man using mobile smart phone

Powiadomienia Masowe Mobile Android

PM-SMS Mobile Android. Aplikacja Mobilna dla systemu PM-SMS dostępna jest już w naszej ofercie. Wraz z nią szereg innowacyjnych rozwiązań dodatkowych do aktualnej wersji: moduł ankiet/sondaży oraz pełne wsparcie samorządów…

Czytaj więcej

Integracja z systemem FK Foka SputnikSoftware

W ramach zakończonego wdrożenia przeprowadziliśmy import danych, wdrożenia oraz szkolenia. Aplikacja dziedzinowa zintegrowana została w ramach realizowanego projektu z księgą główną FOKA autorstwa SputnikSoftware z Poznania.

Czytaj więcej
EPUAP

ePUAP – elektroniczne formularze deklaracji

W ramach wdrożeń systemu gospodarki odpadami w gminie realizujemy wsparcie w zakresie przygotowania oraz integracji obsługi e-deklaracji.

Czytaj więcej