058. 550 79 75      info@netproces.pl

Integracja odczyt radiowy FILA

Integracja odczyt radiowy FILA

Zakończyliśmy realizację wdrożenia integracji Hurtowni Danych Komunalnych QNET  z radiowym odczytem wodomierzy  FILA.

Billing odczytów realizowany jest w pełni automatycznie, dane odczytu radiowego agregowane są w aplikacji i wykorzystywane na potrzeby dalszych analiz i zestawień.

W ramach zrealizowanego projektu wdrożono ponad 700 wodomierzy.