Artykuł

Z satysfakcją informujemy o zakończeniu realizacji projektu na zlecenie największej polskiej stoczni remontowej „Remontowa” S.A., liderowi grupy kapitałowej „Remontowa”.

W ramach pierwszego etapu projektu dostarczyliśmy system zarządzania nieruchomościami oraz majątkiem zamawiającego. Przeprowadziliśmy wdrożenie modułów:

  • graficznego, wielowarstwowego zobrazowania rzutu pomieszczeń
  • wielowymiarowej prezentacji danych nieruchomości, pomieszczeń, kondygnacji
  • rozbudowanego systemu billingowego
  • systemu realizacji umów, dokumentów
  • złożonego systemu zapytań i raportowania

W kolejnym etapie aplikacja dziedzinowa QNet Zarządzanie Nieruchomościami zostanie zintegrowana z księgą główną zamawiającego.