Artykuł

Zakończyliśmy realizację wdrożenia hurtowni danych QNet na potrzeby prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Wdrożony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej system kompleksowo wspiera ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, wkładów, cyklicznych potrąceń.
Program Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa prowadzi księgę rachunkową kasy pracowniczej.

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Funkcjonalności:

Ewidencja osobowa: danych osobowych członków przynależących do PKZP, wkładów, poziomu zadłużenia, pełna historia operacji finansowych na kartach członków PKZP.

Ewidencja pożyczek: obsługa wszystkich typów pożyczek, uwzględniająca kwoty pożyczek,harmonogram spłat, automatycznie tworzone raty oraz ich wysokość.

Ewidencja wkładów: księgowanie wkładów, rat pożyczki oraz dodatkowych potrąceń, automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie wyciągu bankowego,

Ewidencja kont : uwzględniająca specyfikę danej kasy, dowolne definiowanie typów dokumentów ich księgowanie, zestawienia obrotów i sald kont, wydruki wyciągu bankowego dla PKZP.

Ewidencja rozrachunków: dostęp do historii danych PKZP, archiwum pracowników nieaktywnych, generowanie sald na kontach analitycznych jak i w ujęciu syntetycznym zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości.