Artykuł

Zakończyliśmy realizację wdrożenia złożonego projektu hurtowni danych QNet na zlecenie przedsiębiorstwa specjalizującego się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, odpadów zwierzęcych, odpadów pokonsumpcyjnych, przeterminowanych leków i innych.

Dostarczony system rejestruje dane o odbiorach odpadów. Zawiera trzy kluczowe elementy: fakturowanie, planowanie pracy (harmonogramy), wsparcie pracy w terenie.

W obszarze rozwiązań mobilnych dostarczony system „QMobile” jest przeznaczony dla kierowców odbierających odpady. System mobilny pracuje w oparciu o platformę Windows 8 w trybie on-line.
Pozwala rejestrować wagę wybranego kodu odpadu, generuje kartę przekazania odpadu z automatycznie nadanym numerem.

System wspiera wymagany prawem obieg dokumentów.

Zbiorcza karta przekazania odpadu uwzględniająca wszystkie odbiory z danego okresu (z prezentacją danych z „karty przekazania odpadu” drukowanej na miejscu przez kierowcę), na każdy kod odpadu jest drukowana osobna karta zbiorcza.

Dokument Potwierdzający Unieszkodliwienie Zakaźnych Odpadów Medycznych lub Zakaźnych Odpadów Weterynaryjnych zawiera informacje ze zbiorczej „karty przekazania odpadu” za wskazany okres.

Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach prezentujący dane odpadów wytworzonych w danym roku (z podziałem na kody odpadów).

System pozwala na bieżąco monitorować ile kg odpadów o danych kodach zostało odebranych, a także z konkretnego dnia, tygodnia, miesiąca itp.