Artykuł

Zakończyliśmy kompleksowe wdrożenie w MZDiZ w województwie mazowieckim prowadzenia rejestru decyzji i należności dotyczących zajęcia pasa drogowego. System umożliwia ewidencję oraz wydawanie decyzji incydentalnych, rocznych oraz wieloletnich. Prowadzi kompletny billing należności oraz w pełni automatyzuje proces windykacji, generowania decyzji, egzekucji.

Jest zgodny z obowiązującym prawem:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Posiada złożone narzędzia filtrowania oraz analiz, wydruków i zestawień.

Do podstawowych funkcjonalności systemu QNet Zajęcie pasa drogowego należą:

 • rejestracja i generowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
 • ewidencja opłat/cenników związanych z zajęciem pasa drogowego
 • ewidencja zajętych nieruchomości wraz z odwzorowaniem w formie mapy GIS
 • generowanie decyzji według predefiniowanych wzorców w module dokumenty
 • złożone mechanizmy filtrowania, cechowania danych
 • rozbudowane raportowanie stanu rozrachunków
 • księgowanie wyciągów kasa/bank
 • automatycznie księgowanie płatności masowych – moduł multicash
 • zintegrowana w aplikacji windykacja oraz egzekucja z bezpośrednim monitoringiem na kontach odbiorców
 • intuicyjny podgląd stanu windykacyjnego/egzekucji dostępny z pozycji księgowania wpłat
 • integracja z dowolnym systemem finansowo-księgowym