058. 550 79 75      info@netproces.pl

Administracja nieruchomościami

Appartement in Berlin - Büro

Kompleksowy system klasy ERP. Wspiera zarządzanie w: Spółdzielniach Mieszkaniowych, Zakładach Komunalnych, Towarzystwach Budownictwa Społecznego, Zarządcach Wspólnot Mieszkaniowych, zakładach posiadających własne lokale

Zintegrowana parametryzacja umożliwia dostosowanie aplikacji do indywidualnych oczekiwań użytkownika.

  • Naliczenia tytułem dowolnych składników czynszowych
  • Integracja z system Finansowo-Księgowym
  • Rozliczenia mediów
  • Obieg dokumentów