Krajowy System e-Faktur
e-Usługi 5.0
Hurtownia Danych
Komunalnych Qnet
Gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie
Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami
Hurtownia Danych Komunalnych Qnet

To kompleksowe rozwiązanie informatyczne łączące w sobie funkcje integracji, modułowości oraz kompleksowej agregacji danych. Kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących usługi komunalne, w których obsługa odbiorców rozkłada się na wiele złożonych procesów. Od początku projektowany pod Windows.

Czytaj więcej...
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie

System wspiera realizację wszystkich zagadnień związanych z obsługą opłaty za gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy doświadczenie w budowie systemów billingowych dla sektora publicznego, ewidencji nieruchomości oraz gospodarowania odpadami dla gmin.

Czytaj więcej...
System Powiadomień Masowych

Wdrożenie systemu PM – SMS na wybranym terenie to jedno rozwiązanie i wiele zastosowań: Urzędy gminy, powiaty, Szkoły, Straż Pożarna, Policja, Służba zdrowia,Komunikacja (kolej, autobusy, tramwaje),Przedsiębiorstwa komunalne,Zakłady o dużym ryzyku awarii przemysłowych.

Czytaj więcej...
Nasza oferta
Samorządy

Realizujemy projekty informatyczne dla samorządów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Nasze produkty wdrażane są w ponad 400 gminach i znalazły swoje zastosowanie zarówno w dużych jak i mniejszych gminach.

Samorządy
Wodociągi
i ciepłownictwo

QNET Wodociągi jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe oraz komunalne.

Wodociągi <br> i ciepłownictwo
Administracja nieruchomościami

Kompleksowy system klasy ERP. Wspiera zarządzanie w: Spółdzielniach Mieszkaniowych, Zakładach Komunalnych, Towarzystwach Budownictwa Społecznego, Zarządcach Wspólnot Mieszkaniowych, zakładach posiadających własne lokale.

Administracja nieruchomościami
Zarządzanie przedsiębiorstwem

System Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji – finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją.

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rozwiązania Mobilne

Pracownicy terenowi mają dostęp do nierozliczonych dokumentów kontrahenta w terenie oraz możliwość sprzedaży dowolnych usług licznikowych (woda, ścieki, abonament, ryczałt), usług stałych (czynsze, wywóz odpadów), usług incydentalnych, np. montaż licznika.

Rozwiązania Mobilne
Nasza firma
Profil

Netproces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Od początku funkcjonowania zajmujemy się projektowaniem i realizacją oprogramowania desktopowego, webowego, mobilnego.

Misja

Misją Netproces jest dostarczanie innowacyjnych, zintegrowanych i intuicyjnych systemów informatycznych wspierających pracę naszych Klientów.

Autorska metodyka

Realizujemy projekty informatyczne w oparciu o autorską metodykę ANSA inspirowaną czołowymi metodykami: SCRUM, PRINCE2, PMI, SURE STEP. Na każdym etapie realizacji stosujemy procesowe diagnozowanie potrzeb naszych Klientów.

Inspiracje

Inspirują nas prace i dokonania Teda Nelsona, Alvina Tofflera, Steve’a Jobsa. Żyjemy w epoce, która zmienia sposób w jaki pracujemy. Chcemy współkształtować wyniki tych zmian szukając odmiennych od dominujących rozwiązań.

Aktualności