PM-SMS

PM-SMS

PM-SMS, który jest oprogramowaniem stanowiącym kompleksowe rozwiązanie informatyczne, wspierające proces bezpośredniej komunikacji i ostrzegania mieszkańców Gmin i Miast w Polsce. Narzędzie to wychodzi naprzeciw dzisiejszym potrzebom społeczeństwa informacyjnego, ujednolicając i upraszczając komunikację do jednego, wspólnego medium jednocześnie zwalczając liczne problemy dzisiejszej komunikacji.

Zastosowanie:

Urzędy gminy, powiaty, województwa

  • Powiadamianie mieszkańców danego obszaru o ważnych wydarzeniach z życia gminy, zjawiskach meteo, potencjalnych zagrożeniach, informacje turystyczne
  • Komunikacja wewnątrz struktur samorządu, zebrania, sesje, rady, sprawy organizacyjne
  • Komunikacja z podległymi jednostkami budżetowymi (szkoły, zakłady, instytucje)
  • Windykacja danin publicznych

Straż Pożarna, Służba zdrowia, Policja, Straż Miejska

  • Komunikaty alarmowe, zagrożenia, zarządzanie kryzysowe

Komunikacja (autobusy, tramwaje, kolej)

  • Informacje o zmianach w rozkładach, nowych połączeniach, zdarzeniach losowych, utrudnieniach na trasie

Przedsiębiorstwa komunalne

  • Informowanie o odczytach, wywozach, awariach

Zakłady o dużym ryzyku awarii przemysłowych

  • Komunikaty ostrzegawcze, zagrożenia, awarie