Qnet JPK

Qnet JPK

System JPK posiada możliwość generowania, wysyłki, weryfikacji oraz scalania jednolitych plików kontrolnych. Obsługuje również urzędowe potwierdzenia odbioru. Poprzez aktualizacje jest zgodny z formatem ministerialnym. Moduł JPK umożliwia generowanie plików w formacie ministerialnym. Moduł JPK  ponadto umożliwia wysyłkę plików JPK z jednolitego środowiska aplikacyjnego. Moduł poza powyższymi oferuje opcję scalania plików JPK z aplikacji zewnętrznych.