Qnet Ewidencja odpadów

Qnet Ewidencja odpadów

PROGRAM DO EWIDENCJI ODPADÓW W GMINIE – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

To rozwiązanie informatyczne łączące w sobie funkcje integracji, modułowości oraz kompleksowej agregacji danych. Kierowane jest do gmin oraz jednostek samorządu terytorialnego (związki międzygminne).

System wspiera realizację wszystkich zagadnień z zakresu ewidencji odpadów w gminie, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy doświadczenie w tworzeniu systemów billingowych dla sektora publicznego, ewidencji nieruchomości oraz gospodarowania odpadami dla gmin.

Aplikacja obsługuje wymiarowanie opłat (przypisy oraz odpisy), księgowość i windykację, automatyczną sprawozdawczość finansową (RB27S,Budżet). Oprogramowanie zawiera wszystkie wymagane ewidencje dotyczące gospodarowania odpadami. W pełni automatyzuje sprawozdawczość od przedsiębiorstw odbierających odpady, generuje sprawozdania roczne dla urzędu marszałkowskiego z uwzględnieniem poziomów recyclingu. Aplikacja zintegrowana jest z najpopularniejszymi programami realizującymi obsługę księgi głównej gminy.

Rozwiązanie dysponuje szeregiem innowacji z zakresu ewidencji odpadów w gminie, z których skorzystało już ponad 400 gmin oraz związki międzygminne na terenie całego kraju. Posiadamy doświadczenie w obszarze realizacji nowego zadania samorządowego.

QNet gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych gminy dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server R2 jest skalowalny, bezpieczny i w łatwy sposób można rozwijać go wraz z rosnącymi potrzebami jst, integrować z innymi systemami jak też tworzyć nowe analizy, zestawienia pod specyficzne potrzeby.

Zapewniamy przeprowadzenie wdrożenia systemu według autorskiej metodyki ANSA gwarantującej szybkie, elastyczne i skuteczne przeprowadzenie całego proces w niezwykle atrakcyjnych warunkach cenowych.