Qnet Radiowy

Qnet Radiowy

Oferujemy innowacyjny system zdalnego odczytu wodomierzy, liczników: energii, wody, gazu, ciepła zintegrowany z Systemem Zarządzania QNET. Jednoczesne odczyty, łatwe wykrywanie nadużyć, zobrazowanie zużycia mediów, łatwa prognoza ponoszonych kosztów,

System wspiera radiowe odczyty w obszarach: dowolne liczniki; woda, gaz, energia. Rozwiązanie wspiera zbliżeniową RFID ewidencję wywozu odpadów.

To nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, pozwalające na automatyczne pobieranie danych z liczników i szybkie przesyłanie ich do zarządcy budynku. Dzięki temu proces rozliczania mieszkańców i analizy dostarczonych danych staje się dużo szybszy i łatwiejszy. Proces odczytywania danych z liczników oparty jest o bieżącą konsumpcję w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność dokonywania nadpłat przez lokatorów. Technika zdalnego odczytywania dostosowana jest do indywidualnych wymagań zarządcy.

 

Rozróżniamy dwa modele wdrożenia:

Wersja bezobsługowa systemu opracowana jest z myślą o zarządcach osiedli składających się z bloków mieszkalnych. W jej skład wchodzą:

* jednolita sieć liczników wyposażonych w nadajniki radiowe
* kolektor danych gromadzący dane z liczników i przesyłający je zdalnie do bazy
* dane przesyłane są do zarządcy budynku za pośrednictwem Internetu lub (gdy nie ma możliwości podłączenia kolektorów do Internetu) poprzez sieć GSM lub GPRS

 

Wersja inkasencka jest to wersja opracowana specjalnie z myślą o osiedlach domków jednorodzinnych. Stanowi ona połączenie klasycznego manualnego odczytu liczników z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki:

* każdy z liczników wyposażony jest w nadajnik radiowy
* osoba dokonująca odczytu licznika wyposażona zostaje w przenośny komputer z zainstalowanym nadajniko-odbiornikiem pobierającym dane z licznika
* dane z nadajniko-odbiornika są następnie transferowane do komputera zarządcy
* wyeliminowane zostaje ryzyko pomyłki związane z ręcznym spisywanie danych z liczników
* przyspieszony i pozbawiony pomyłek zostaje również proces wprowadzania danych do komputera

Moduł telemetryczny RhinoARM ED

Urządzenie końcowe ED dostępne jest w każdej z trzech linii produktów. Moduł ten produkowany jest w wersji podstawowej, przemysłowej oraz hermetycznej co zwiększa jego obszar zastosowania oraz pozwala na optymalny dobór urządzenia do warunków miejsca pracy. Jest zintegrowany z aplikacją QNET.

Moduły końcowe wchodzące w skład serii produktów podstawowych posiadają najszerszy obszar zastosowania na rynku odbiorców prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich złączy połączeniowych proces instalacyjny modułów serii podstawowej zachodzi w sposób szybki i nieskomplikowany.

Moduły wchodzące w skład linii produktów w wersji przemysłowej produkowane są w specjalnych obudowach przemysłowych przystosowanych do montażu na szynach typu DIN. Moduły tej serii wyróżniają się prostotą i łatwością montażu w różnego rodzaju szafach sterujących i przekaźnikowych, domowych skrzynkach bezpiecznikowych i wszędzie tam gdzie dostępna jest szyna DIN.

Hermetyczna seria urządzeń ED (linia H) jest to seria modułów końcowych przeznaczona do pracy w specyficznych (trudnych) warunkach środowiskowych. Moduły serii H odporne są między innymi na duże zapylenie (H65), tymczasowe podtopienia oraz podwyższoną wilgotność powietrza (H67), natomiast specjalizowane moduły (H68) pozwalają na pracę pod powierzchnią lustra wody.