Rozwiązania Mobilne

Rozwiązania Mobilne

Rozwiązania mobilne zarządzanie pracą w terenie
Pracownicy terenowi mają dostęp do nierozliczonych dokumentów kontrahenta w terenie oraz możliwość sprzedaży dowolnych usług licznikowych (woda, ścieki, abonament, ryczałt), usług stałych (czynsze, wywóz odpadów), usług incydentalnych ,np. montaż licznika. Aplikacja mobilna pracuje na serwerze SQL i jest przedłużeniem pracy w biurze obsługi klienta.

Aplikacja jest również zintegrowana z systemem bezobsługowym. Dane przesyłane są do zarządcy za pośrednictwem Internetu lub poprzez sieć GSM lub GPRS.