Qnet Mieszkaniowy

Qnet Mieszkaniowy

jest to program do rozliczania czynszy oraz wspólnot mieszkaniowych przeznaczonym dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących takie usługi.

System Zarządzania Usługami Qnet to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, obejmujące zakresem funkcjonalności rozliczanie dowolnych usług mieszkaniowych w tym, takich jak:

  • Naliczenia tytułem dowolnych składników czynszowych

Składniki czynszowe są predefiniowane i parametryzowane przez użytkownika w nieograniczonej ilości i dowolnych konfiguracjach. Program wspiera przyjmowanie wpłat „książeczkowych”,zautomatyzowane generowanie wymiarów składników za wybrany okres. Prognozowanie i wykonanie zużyć dowolnych składników. Pozwala modyfikować wymiary o składki dodatków mieszkaniowych.

  • Integracja z system Finansowo-Księgowym

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z system finansowo-księgowym. Raz wprowadzone naliczenia, dokumenty, rozrachunki znajdują odzwierciedlenie w dekretacji finansowo – księgowej, w bilansie, rachunku zysków i strat, dzienniku księgowań oraz rejestrach VAT.

  • Rozliczenia mediów

Zbiorcze rozliczanie mediów licznikowych (z możliwością zaliczek oraz prognoz w ujęciu wybranych odcinków czasowych). Zbiorcze rozliczanie ryczałtów , w tym w ujęciu norm. Praktycznie nie ograniczona możliwość tworzenia dowolnych struktur liczników i podliczników, zliczania zużyć mediów, oraz rozliczania ich, np. odliczenie ze ścieków zużyć ogródkowych. Możliwość rozliczania dowolnych liczników w ujęciu hydroforni – badanie stanu różnic. Współpraca z urządzeniami inkasenckimi typu PSION,PDA do automatyzacji odczytów liczników . Pełne wsparcie aktualnie dostępnych rozwiązań, radiowych, gsm, do przesyłu danych.

  • Obieg dokumentów

W pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzący kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami.
Moduł wspiera w sposób kompletny korespondencję z klientami w obszarach: zawartych umów i aneksów, wezwań, monitów, upomnień, ugód sądowych, kosztów upomnień. Praktyczne wykorzystanie sprowadza się również do zbiorczego wydrukowania informacji o wymiarach składników czynszowych bądź ich zmianie dla wszystkich odbiorców. Informacja taka tworzy katalog obiegu dokumentów i jest widoczna z pozycji kartoteki kontrahenta.

Praktycznie każdy z dotychczas wykorzystanych przez Państwa typów dokumentów może być w sposób dynamiczny zaimplementowany do systemu i dostępny jednym kliknięciem z pozycji kartoteki kontrahenta.

Ideą przewodnią stworzenia systemu jest integracja na poziomie jednej bazy danych wszystkich obszarów dotyczących realizacji usług mieszkaniowych – bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi aplikacjami zewnętrznymi. Aplikacja jest w pełni skalowalna, tzn. że użytkownik decyduje, który obszar wdrożeniowy i jak dalece będzie implementowany.

Bazując na pojęciu składników stałych, zmiennych, licznikowych oraz ich dogłębnej parametryzacji, przygotowaliśmy aplikację na tyle otwartą, że gotową objąć całość zakresu świadczonych usług.

Aplikacja pracuje w oparciu o bardzo wydajny silnik bazodanowy – MSSQL 2008, który gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę. Od początku zaprojektowana została w środowisku Windows. Obsługuje wydruki w trybie tekstowym i graficznym.

Proponujemy również pełne wsparcie wdrożeniowe oraz import wszystkich danych aktualnie będących w Państwa ewidencji. Kartoteki, rozrachunki, składniki – co pozwala na rozpoczęcie pracy obrotami rozpoczęcia w dowolnym momencie trwania roku obrachunkowego.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji w Państwa siedzibie. Działamy na terenie całego kraju.