QNET Ciepłowniczy

QNET Ciepłowniczy

Jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi energetyki cieplnej.

System Zarządzania Usługami Qnet to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, obejmujące zakresem funkcjonalności rozliczanie dowolnych usług ciepłowniczych w tym, takich jak:

  • Naliczenia tytułem dowolnie wybranych składników.

Aplikacja pozwala na naliczenia i zmiany taryf tytułem składników
System w pełni wspiera obszar finansowy w zakresie kontroli przepływów finansowych – dekretacji , rozrachunków, kasy, upomnień, wezwania, monitów. Na bieżąco nalicza odsetki , monitoruje salda kontrahentów wraz z informacją o saldzie na fakturach.

  • Zbiorcze wystawianie dokumentów oraz faktur VAT

Aplikację wyposażono w moduł obiegu dokumentów w pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzący kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami.

  • Integracja z system Finansowo-Księgowym

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z system finansowo-księgowym. Raz wprowadzone naliczenia, dokumenty, rozrachunki znajdują odzwierciedlenie w dekretacji finansowo-księgowej, w bilansie, rachunku zysków i strat, dzienniku księgowań oraz rejestrach VAT.

  • Grupowanie, katalogowanie kontrahentów

Otrzymujemy niezwykle elastyczną możliwość katalogowania kontrahentów oraz delegowania do określonych grup pracowników obsługujących grupy.

  • Podział na punkty, rozliczenia punktów

Dowolnie tworzona struktura podziału punktów oraz generowanie zestawień, rozliczeń w ujęciu zdefiniowanych podziałów.

  • Liczniki

Rozliczanie według różnych taryf, grup, punktów. Procentowe udziały w zużyciach oraz ich sezonowa modyfikacja. Tworzenie dowolnej struktury licznik, podliczniki. Drukowanie ksiąg odczytów oraz wielu użytecznych zestawień.