Wodociągi i ciepłownictwo

Wodociągi i ciepłownictwo

QNET Wodociągi jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe oraz komunalne.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania takich przedsiębiorstw System Zarządzania Usługami Qnet to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, obejmujące zakresem funkcjonalności rozliczanie dowolnych usług.

  • Rozliczanie wszystkich rodzajów usług komunalnych
  • Obsługa wywozu nieczystości stałych i płynnych
  • Obsługa gospodarki magazynowej
  • W pełni wspiera obszar księgowy – księga główna
  • Kontrola obiegu dokumentów
  • QNET Mobile zarządzanie pracą w terenie
  • Analiza finansowa i zarządcza
  • Obsługa i ewidencja środków trwałych
  • Obsługa i rozliczanie kadr-płac