Artykuł

Netproces ERP KSeF:
Kompleksowe Zarządzanie Dokumentami Elektronicznymi
Krajowy System e-Faktur (KSeF) to wprowadzona przez Ministerstwo Finansów, ogólnokrajowa platforma wymiany faktur VAT w obrocie gospodarczym. W ramach KSeF możliwe jest m.in. wystawienie, przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur w formie ustrukturyzowanej, czyli faktur elektronicznych (e-faktury).

Korzyści Netproces ERP KSeF:
1. Wygoda Użycia: Netproces ERP KSeF umożliwia wystawianie e-faktur według jednego wzorca, co znacząco ułatwia wymianę dokumentów między podatnikami oraz Ministerstwem Finansów.
2. Szybki Zwrot VAT: Podatnicy korzystający z 100% faktur ustrukturyzowanych w okresie przejściowym mogą liczyć na zwrot VAT o 20 dni wcześniej niż przy tradycyjnych fakturach (w ciągu 40 dni zamiast 60 dni).
3. Pewność Dostarczenia Faktury: Dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa Finansów, podatnik ma pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
4. Dodatkowe Informacje: Przez aplikację Netproces ERP KSeF można pobierać dodatkowe informacje z ministerialnego KSeF, takie jak status dokumentu, numer identyfikacyjny czy UPO (Unikalny Plik Organizacyjny).

Podstawowe Funkcje Programu Wariant Standard:

• Bezpieczne Połączenie z KSeF
• Wysyłanie Dokumentów do KSeF Faktury Sprzedaży
• Odbieranie Dokumentów z KSeF Faktury Zakupu
• Przechowywanie Dokumentów w Netproces ERP KSeF
• Zapewnienie Zgodności Faktury z Wymaganym Przez Ministerstwo Finansów Formatem XML
• Sprawdzanie Schemy Faktury Przed Wysyłką do KSeF
• Prezentowanie i pobieranie UPO
• Prezentowanie statusów wysyłek i numeru KSef
• Prezentowanie i blokowanie do edycji dokumentów przesłanych do KSef w systemie Netproces ERP Billing

Dodatkowe Funkcje Programu Wariant Premium:

• Elektroniczne opisanie faktur KSeF Zakup pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, zatwierdzenie do wypłaty
• Integracja Faktur KSef Zakup z systemem Finansowo Księgowym
• Wysyłka faktur KSef Zakup na podstawie schematów dekretacji modułem integracji