Netproces Multimedia w Edukacji

Netproces Multimedia w Edukacji

Prowadzimy szkolenia dedykowane dla nauczycieli z wykorzystaniem IT oraz systemów multimedialnych. Szkolenia dotyczą kompetencji dydaktycznych i technicznych nauczycieli oraz obsługi administracyjnej.

Szkolenia budowane są kaskadowo. W ramach wdrożeń innowacyjnej metodyki szkolnej oraz opieki nad kompetencjami nauczycieli – posługujemy się nowymi metodami dydaktycznymi:

  1. projekt;
  2. m. wyprzedzająca;
  3. odwrócona klasa;
  4. b-learning (m. hybrydowa);
  5. m. problemowa;
  6. gamifikacja.

W ramach naszych realizacji szczególny nacisk kładziemy na nie liniowe traktowanie produktów IT obecnych w placówkach oświatowych oraz procesowe traktowanie szkoły, zgodne z autorską metodyką zarządzania projektami ANSA. Nasza oferta każdorazowo poprzedzona jest analizą sytuacji zastanej w szkole, audytem, której zwieńczeniem jest produkt szkoleniowy.

Autorska metodyka inspirowana jest czołowymi metodykami: SCRUM, PRINCE2, PMI, SURE STEP. Projektując nasze programy  szkoleniowe mamy pełną świadomość, że oświata jest szczególnym obszarem, którego zarządzanie funkcjonuje na styku praw ekonomii oraz wrażliwymi działaniami dydaktycznymi.