Artykuł

„Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł bezpośrednio przekłada się na wyniki analiz plików JPK prowadzonych przy użyciu narzędzi informatycznych, bowiem drugi i kolejny plik za ten sam okres traktowany jest jak korekta pierwotnego. O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole „cel złożenia” (1- plik podstawy, 2 – plik skorygowany). Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu – godzina przesłania pliku. To właśnie data utworzenia JPK – determinuje, który z przesłanych plików JPK_VAT jest plikiem finalnym.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zastosowanie się do powyższego zalecenia
i dostosowanie używanych systemów informatycznych do wskazanych wymagań wyeliminuje sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z uwagi na uznanie tylko jednego z plików, jako aktualnie obowiązującą wersję.”

Program QNET JPK umożliwia scalanie kilku plików JPK za ten sam okres.

  • Obsługuje Jednolite Pliki Kontrolne utworzone w różnych
    systemach księgowych
  • Po ich scaleniu następuje weryfikacja poprawności
  • Podpisanie i wysyłka elektroniczna organom podatkowym

Skontaktuj się z nami

Prowadzimy bezpłatne prezentacje oraz sprzedaż na terenie całego kraju.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Biuro handlowe Netproces Sp. z o.o.