058. 550 79 75      info@netproces.pl

Program QNET JPK scalanie kilku plików JPK

„Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł bezpośrednio przekłada…

Czytaj więcej

Kompleksowa dostawa modułów radiowych do odczytu wodomierzy wraz z wdrożeniem ERP

Zakończyliśmy wdrożenie kompleksowej dostawy modułów radiowych do odczytu wodomierzy zdalnych (3000 szt.) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie wraz z pełnym w wdrożeniem systemu ERP. Firma Netproces…

Czytaj więcej

NetProces Partnerem Sputnik Software

Z radością informujemy o zacieśnieniu dotychczasowej współpracy z producentem Platformy „Nowoczesny Urząd” spółką Sputnik Software z Poznania, wchodzącej w skład grupy kapitałowej Atende S.A. . Atende S.A. to jedna z…

Czytaj więcej

Grupa REMONDIS Aqua w gronie Klientów Netproces

Z satysfakcją informujemy o zakończeniu wdrożeń w spółkach grupy REMONDIS Aqua liderowi branży komunalnej. REMONDIS świadczy usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w 34 krajach świata. W Polsce REMONDIS działa…

Czytaj więcej

Program wywóz odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych

Zakończyliśmy realizację wdrożenia złożonego projektu hurtowni danych QNet na zlecenie przedsiębiorstwa specjalizującego się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, odpadów zwierzęcych, odpadów pokonsumpcyjnych, przeterminowanych leków i innych. Dostarczony…

Czytaj więcej

Program Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zakończyliśmy realizację wdrożenia hurtowni danych QNet na potrzeby prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Wdrożony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej system kompleksowo wspiera ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, wkładów, cyklicznych potrąceń….

Czytaj więcej
remontowa

Gdańska Stocznia Remontowa S.A. w gronie Klientów Netproces

Z satysfakcją informujemy o zakończeniu realizacji projektu na zlecenie największej polskiej stoczni remontowej „Remontowa” S.A., liderowi grupy kapitałowej „Remontowa”. W ramach pierwszego etapu projektu dostarczyliśmy system zarządzania nieruchomościami oraz majątkiem…

Czytaj więcej

Integracja odczyt radiowy FILA

Zakończyliśmy realizację wdrożenia integracji Hurtowni Danych Komunalnych QNET  z radiowym odczytem wodomierzy  FILA. Billing odczytów realizowany jest w pełni automatycznie, dane odczytu radiowego agregowane są w aplikacji i wykorzystywane na…

Czytaj więcej

QNet Zajęcie pasa drogowego

Zakończyliśmy kompleksowe wdrożenie w MZDiZ w województwie mazowieckim prowadzenia rejestru decyzji i należności dotyczących zajęcia pasa drogowego. System umożliwia ewidencję oraz wydawanie decyzji incydentalnych, rocznych oraz wieloletnich. Prowadzi kompletny billing należności…

Czytaj więcej

Integracja odczyt radiowy Itron

Zakończyliśmy realizację wdrożenia integracji Hurtowni Danych Komunalnych QNET  z radiowym odczytem wodomierzy  Itron. Billing odczytów realizowany jest w pełni automatycznie, dane odczytu radiowego agregowane są w aplikacji i wykorzystywane na…

Czytaj więcej