058. 550 79 75      info@netproces.pl

Hurtownia Danych Komunalnych Qnet

To kompleksowe rozwiązanie informatyczne łączące w sobie funkcje integracji, modułowości oraz kompleksowej agregacji danych. Kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących usługi komunalne, w których obsługa odbiorców rozkłada się na wiele złożonych procesów. Od początku projektowany pod Windows.

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie

System wspiera realizację wszystkich zagadnień związanych z obsługą opłaty za gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy doświadczenie w budowie systemów billingowych dla sektora publicznego, ewidencji nieruchomości oraz gospodarowania odpadami dla gmin.

Czytaj więcej

System Powiadomień Masowych

Wdrożenie systemu PM – SMS na wybranym terenie to jedno rozwiązanie i wiele zastosowań:
Urzędy gminy, powiaty, Szkoły, Straż Pożarna, Policja, Służba zdrowia,Komunikacja (kolej, autobusy, tramwaje),Przedsiębiorstwa komunalne,Zakłady o dużym ryzyku awarii przemysłowych.

Czytaj więcej

Nasza oferta

Rzetelna Firma

Rzetelna Firma

Nasza firma

Profil

Netproces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Od początku funkcjonowania zajmujemy się projektowaniem i realizacją oprogramowania desktopowego, webowego, mobilnego.

Misja

Misją Netproces jest dostarczanie innowacyjnych, zintegrowanych i intuicyjnych systemów informatycznych wspierających pracę naszych Klientów.

Autorska metodyka

Realizujemy projekty informatyczne w oparciu o autorską metodykę ANSA inspirowaną czołowymi metodykami: SCRUM, PRINCE2, PMI, SURE STEP. Na każdym etapie realizacji stosujemy procesowe diagnozowanie potrzeb naszych Klientów.

Inspiracje

Inspirują nas prace i dokonania Teda Nelsona, Alvina Tofflera, Steve’a Jobsa. Żyjemy w epoce, która zmienia sposób w jaki pracujemy. Chcemy współkształtować wyniki tych zmian szukając odmiennych od dominujących rozwiązań.


Szkolenia

Prowadzimy szkolenia stacjonarne i wyjazdowe z zakresu dostarczanych systemów na różnych poziomach zaawansowania.

Czytaj więcej

Netproces Multimedia w Edukacji

Wspieramy samorządy w podnoszeniu jakości kształcenia przy wykorzystaniu IT oraz multimediów. Prowadzimy modułowe szkolenia metodyczne z wykorzystaniem multimedialnych rozwiązań w pracy szkoły.

Czytaj więcej